Nos coups de coeur

 

Den Dëlpeshans

Erzieltheater mat Musek

De klengen Hans ass schon als Kand e richtegen Dëlpes, duerfir gëtt hien fréi den Dëlpeshans genannt. Si seng zwee grouss Bridder, de ganze Stolz vum Papp, sou traut een dem Dëlpeshans nëmmen Dëlpeszechkeeten zou. Hien wëll awer, sou wéi all déi aner jonk Männer am Land, ëm d'Hand vun der Kinneksduechter unhalen. Vu sengem Papp kritt hien e Geessebock aplaz vun engem Päerd, op deem en senge Bridder hannendrun reid. Kann hien d'Prinzessin awer fir sech gewannen ?

Organisation : Neimënster / Production :
Nationaltheater Mannheim, Schnawwl & Junge Oper,
Theater für junges Publikum

De Peter Seligmann, d'après Hans le balourd
(Tölpeshans) de Hans Christian Andersen
David Benito Garcia - acteur
Natascha Gaudet - harpe
Traduction - Martine Schoellen