Journée des jeunes

UGDA

LU: Zënter 1964 organiséiert d`UGDA regelméisseg eng Journée des Jeunes wou eis Jonk Musikannten hiert Kënnen ënner Beweis stellen .

Dëst Joër huet den Gesangveräin Emile Michels D'Grënnesch Spatzen am Kader vun hierem 25. Gebuertsdag dës Charge zesummen mam neimëmster iwwerhol.

Organisation: Union Grand-Duc Adolphe ( UGDA) / Collaboration: Chorale Emile Michels D'Grënnesch Spatzen / Soutien: neimenster

Jugendmusek Schëffleng
Kiischtebléien Duelem
Éilerenger Harmoniechen
Zolwer Spatzen
Harmonie des jeunes Prince Guillaume Differdange
Jugendensemble Klengbettener Musek
Mezzoforte Bléiser Habscht
Gesangveräin Emile Michels D'Grënnesch Spatzen