Haaaa-zwee-ooooh ! - Waassergeschichten

Betsy Dentzer

Waasserfräschen, Waasserfraen, do eng Drëps an hei e Pull, Segelschëffer, Loft unhalen, ganz déif dauchen, Reeboufësch, Séiongeheier, kleng Geheimnisser a grouss Wonner.dat alles kann een am, op a ronderem d'Waasser erliewen an dofir ass et kee Wonner, dass eng Hellewull vun deene flottste Geschichten a Märercher sech dorëms dréinen.D'Betsy Dentzer hëllt Iech mat op eng kleng Reess duerch grouss Geschichte.vum, am, op a ronderem d'Waasser.

Organisé par le CCRN et le Château de Malbrouck (F) avec Co-Productions et le Conseil Général de Moselle. Avec le soutien de la VDL.