Illustration Image

04.09.15 - PASS Aerowaves Dance Festival Luxembourg 2 Days

Illustration Image

04.09.15 - Aerowaves Dance Festival Luxembourg Day 1

Illustration Image

05.09.15 - Aerowaves Dance Festival Luxembourg Day 2

Illustration Image

11.09.15 - Grund Club Songwriters' Show

Illustration Image

01.10.15 - Philoktet

Illustration Image

02.10.15 - Philoktet

Illustration Image

03.10.15 - Philoktet

Illustration Image

19.11.15 - Réckbléck an d'Zukunft

Illustration Image

20.11.15 - Réckbléck an d'Zukunft

Illustration Image

21.11.15 - Réckbléck an d'Zukunft

Illustration Image

25.11.15 - Réckbléck an d'Zukunft

Illustration Image

26.11.15 - Réckbléck an d'Zukunft

Illustration Image

27.11.15 - Réckbléck an d'Zukunft

Illustration Image

28.11.15 - Réckbléck an d'Zukunft

Illustration Image

29.11.15 - Réckbléck an d'Zukunft

Illustration Image

04.12.15 - Réckbléck an d'Zukunft

Illustration Image

05.12.15 - Réckbléck an d'Zukunft

Illustration Image

06.12.15 - Réckbléck an d'Zukunft

Illustration Image

11.12.15 - Réckbléck an d'Zukunft

Illustration Image

12.12.15 - Réckbléck an d'Zukunft

Illustration Image

13.12.15 - Réckbléck an d'Zukunft

Billetterie (ordre chronologique)

 • PASS Aerowaves Dance Festival Luxembourg 2 Days

  DanseCe 2 Days Pass comprend les représentations suivantes:4.9. 20:00 : Idiot-Syncrasy (40 minutes)4.9. 21:00 : Ellipses (10 minutes)4.9. 21:30 : Manlike (34 minutes)5.9. 19:30 : Sweat Baby Sweat (60 minutes)5.9. 21:00 : Field (45 minutes)5.9. 22:00 :... suite
  Commander

 • Aerowaves Dance Festival Luxembourg Day 1

  Danse20:00 : Idiot-Syncrasy (40 minutes)21:00 : Ellipses (10 minutes)21:30 : Manlike (34 minutes) suite
  Commander

 • Aerowaves Dance Festival Luxembourg Day 2

  Danse19:30 : Sweat Baby Sweat (60 minutes)21:00 : Field (45 minutes)22:00 : Bokko the ultimate fusion (20 minutes) suite
  Commander

 • Grund Club Songwriters' Show

  ConcertFr: Le Grund Club Songwriters' Show ( Spectacle des auteurs-compositeurs du Grund Club ) est une initiative mise en oeuvre par Lata Gouveia pour le Grund Club Asbl, une association qui vise à promouvoir, inspirer, présenter et préserver un catalog... suite
  Commander

 • Philoktet

  ThéâtreDe: Heiner Müller und SophoklesIn Versen nach Sophokles zeichnet Heiner Müller zwischen 1958 bis 1964 in seinem Philoktet eine Welt als perfides Schlachtfeld, in der die Götter tot sind. Der seit zehn Jahren verwundete Philoktet wurde auf Lemnos i... suite
  Commander

 • Philoktet

  ThéâtreDe: Heiner Müller und SophoklesIn Versen nach Sophokles zeichnet Heiner Müller zwischen 1958 bis 1964 in seinem Philoktet eine Welt als perfides Schlachtfeld, in der die Götter tot sind. Der seit zehn Jahren verwundete Philoktet wurde auf Lemnos i... suite
  Commander

 • Philoktet

  ThéâtreDe: Heiner Müller und SophoklesIn Versen nach Sophokles zeichnet Heiner Müller zwischen 1958 bis 1964 in seinem Philoktet eine Welt als perfides Schlachtfeld, in der die Götter tot sind. Der seit zehn Jahren verwundete Philoktet wurde auf Lemnos i... suite
  Commander

 • Réckbléck an d'Zukunft

  CabaretMir schreiwen d'Joer 2023.Et hätt alles esou schéi kënne ginn.Wat hate mir eis net alles vun deem Regierungswiessel erhofft.D'CSV war aus der Regierung geputscht ginn. Dat war op jiddwer Fall emol hir Interpretatioun vum Walresultat. Wat hate mir... suite
  Commander

 • Réckbléck an d'Zukunft

  CabaretMir schreiwen d'Joer 2023.Et hätt alles esou schéi kënne ginn.Wat hate mir eis net alles vun deem Regierungswiessel erhofft.D'CSV war aus der Regierung geputscht ginn. Dat war op jiddwer Fall emol hir Interpretatioun vum Walresultat. Wat hate mir... suite
  Commander

 • Réckbléck an d'Zukunft

  CabaretMir schreiwen d'Joer 2023.Et hätt alles esou schéi kënne ginn.Wat hate mir eis net alles vun deem Regierungswiessel erhofft.D'CSV war aus der Regierung geputscht ginn. Dat war op jiddwer Fall emol hir Interpretatioun vum Walresultat. Wat hate mir... suite
  Commander

 • Réckbléck an d'Zukunft

  CabaretMir schreiwen d'Joer 2023.Et hätt alles esou schéi kënne ginn.Wat hate mir eis net alles vun deem Regierungswiessel erhofft.D'CSV war aus der Regierung geputscht ginn. Dat war op jiddwer Fall emol hir Interpretatioun vum Walresultat. Wat hate mir... suite
  Commander

 • Réckbléck an d'Zukunft

  CabaretMir schreiwen d'Joer 2023.Et hätt alles esou schéi kënne ginn.Wat hate mir eis net alles vun deem Regierungswiessel erhofft.D'CSV war aus der Regierung geputscht ginn. Dat war op jiddwer Fall emol hir Interpretatioun vum Walresultat. Wat hate mir... suite
  Commander

 • Réckbléck an d'Zukunft

  CabaretMir schreiwen d'Joer 2023.Et hätt alles esou schéi kënne ginn.Wat hate mir eis net alles vun deem Regierungswiessel erhofft.D'CSV war aus der Regierung geputscht ginn. Dat war op jiddwer Fall emol hir Interpretatioun vum Walresultat. Wat hate mir... suite
  Commander

 • Réckbléck an d'Zukunft

  CabaretMir schreiwen d'Joer 2023.Et hätt alles esou schéi kënne ginn.Wat hate mir eis net alles vun deem Regierungswiessel erhofft.D'CSV war aus der Regierung geputscht ginn. Dat war op jiddwer Fall emol hir Interpretatioun vum Walresultat. Wat hate mir... suite
  Commander

 • Réckbléck an d'Zukunft

  CabaretMir schreiwen d'Joer 2023.Et hätt alles esou schéi kënne ginn.Wat hate mir eis net alles vun deem Regierungswiessel erhofft.D'CSV war aus der Regierung geputscht ginn. Dat war op jiddwer Fall emol hir Interpretatioun vum Walresultat. Wat hate mir... suite
  Commander

 • Réckbléck an d'Zukunft

  CabaretMir schreiwen d'Joer 2023.Et hätt alles esou schéi kënne ginn.Wat hate mir eis net alles vun deem Regierungswiessel erhofft.D'CSV war aus der Regierung geputscht ginn. Dat war op jiddwer Fall emol hir Interpretatioun vum Walresultat. Wat hate mir... suite
  Commander

 • Réckbléck an d'Zukunft

  CabaretMir schreiwen d'Joer 2023.Et hätt alles esou schéi kënne ginn.Wat hate mir eis net alles vun deem Regierungswiessel erhofft.D'CSV war aus der Regierung geputscht ginn. Dat war op jiddwer Fall emol hir Interpretatioun vum Walresultat. Wat hate mir... suite
  Commander

 • Réckbléck an d'Zukunft

  CabaretMir schreiwen d'Joer 2023.Et hätt alles esou schéi kënne ginn.Wat hate mir eis net alles vun deem Regierungswiessel erhofft.D'CSV war aus der Regierung geputscht ginn. Dat war op jiddwer Fall emol hir Interpretatioun vum Walresultat. Wat hate mir... suite
  Commander

 • Réckbléck an d'Zukunft

  CabaretMir schreiwen d'Joer 2023.Et hätt alles esou schéi kënne ginn.Wat hate mir eis net alles vun deem Regierungswiessel erhofft.D'CSV war aus der Regierung geputscht ginn. Dat war op jiddwer Fall emol hir Interpretatioun vum Walresultat. Wat hate mir... suite
  Commander

 • Réckbléck an d'Zukunft

  CabaretMir schreiwen d'Joer 2023.Et hätt alles esou schéi kënne ginn.Wat hate mir eis net alles vun deem Regierungswiessel erhofft.D'CSV war aus der Regierung geputscht ginn. Dat war op jiddwer Fall emol hir Interpretatioun vum Walresultat. Wat hate mir... suite
  Commander

 • Réckbléck an d'Zukunft

  CabaretMir schreiwen d'Joer 2023.Et hätt alles esou schéi kënne ginn.Wat hate mir eis net alles vun deem Regierungswiessel erhofft.D'CSV war aus der Regierung geputscht ginn. Dat war op jiddwer Fall emol hir Interpretatioun vum Walresultat. Wat hate mir... suite
  Commander